Ý nghĩa cái tên Hồ Chí Minh của Bác:

 • Trong chữ Hán; 胡志明
 • Hồ là Cổ và Nguyệt
 • Chí là Sĩ và Tâm
 • Minh là Nhật và Nguyệt
 • .
 • Từ điển tích cổ có ý nghĩa là;
 • 1. Trăng ngày xưa (cổ nguyệt) thì có thể chiếu sáng ngày nay.
 • 2. Nhưng người xưa thì không thể biết chuyện của ngày nay. Chuyện ngày nay do người đang sống ở thời nay quyết định.
 • 3. Những người yêu nước (sĩ tâm) phải biết chọn con đường đúng mà đi (Minh).
 • Tên của Bác có ý nghĩa kêu gọi tất cả các tầng lớp tập hợp lại một lòng vì dân tộc, vì sự nghiệp chống Pháp.
 1. gartnerin reblogged this from duyphu
 2. hwangapao reblogged this from galiep
 3. duongnt reblogged this from duyphu
 4. betrangtron reblogged this from letpastgo
 5. letpastgo reblogged this from sutsit
 6. baby90 reblogged this from cuong205a
 7. tinhcadumucd10 reblogged this from cuong205a
 8. sutsit reblogged this from duyphu
 9. phucnesta reblogged this from cuong205a
 10. otakus007 reblogged this from duyphu
 11. call-mebyyour-name reblogged this from duyphu
 12. punmini reblogged this from cuong205a
 13. sotaydulich reblogged this from duyphu
 14. galiep reblogged this from cuong205a